Beschermingsbewind

De beschermingsbewindvoerder regelt de financiën. Beslissingen over financiën worden altijd zoveel mogelijk in overleg met de cliënt en eventuele betrokkenen genomen. Het is niet noodzakelijk dat de cliënt schulden heeft om voor beschermingsbewind in aanmerking te komen. Door het op tijd inschakelen van een beschermingsbewindvoerder kunnen vaak veel problemen worden voorkomen.

Is er wel sprake van problematische schulden en wordt daarom het verzoek tot onderbewindstelling gedaan? De rechter zal in zijn beschikking dan het bewind uitspreken wegens het hebben van problematische schulden. Deze uitspraak zal dan ook worden geregistreerd in het centraal curatele- en bewindregister.

Wat houdt bewindvoering precies in?

Het kan voorkomen dat iemand, door welke reden dan ook, niet in staat is om zijn of haar eigen financiële administratie op orde te houden. Dit kan uiteindelijk oplopen tot serieuze geldproblemen. Om dit te voorkomen kan bewindvoering een goede maatregel zijn. Wij als bewindvoerder beheren dan (tijdelijk) uw financiële administratie en nemen u financieel in bescherming. Hierbij maken wij een compleet overzicht van al uw inkomsten en uitgaven en eventuele bezittingen en schulden. Tevens zorgen wij ervoor dat u een aparte bankrekening tot uw beschikking heeft waarop wekelijks een bedrag wordt gestort. Dit is uw zogeheten leefgeld. Wij zorgen er verder voor dat de vaste lasten betaald worden en dat eventueel toeslagen waar u recht op kunt hebben, aangevraagd worden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de belastingaangifte op tijd wordt gedaan.

Wanneer kan bewindvoering van Kroep Steghuis een goede oplossing zijn?

Wanneer u bijvoorbeeld door een beperking moeite heeft met het doseren van uw maandelijkse budget, kunnen wij u hierin als bewindvoerder begeleiden en ondersteunen. Dit doen wij altijd in overleg met u. Ook wanneer u een koopverslaving heeft en vaak onnodige uitgaven doet, of abonnementen afsluit die u niet nodig heeft kan bewindvoering een oplossing bieden. Maar ook voor ouderen die op latere leeftijd door een eventuele beperking moeite krijgen met het nemen van financiële beslissingen kunnen wij als bewindvoerder optreden. Op verzoek van u of uw naasten kunnen wij ingezet worden als bewindvoerder. De rechter bepaalt dan of deze maatregel van bewindvoering terecht is aangevraagd. Vindt de rechter deze maatregel passend, dan kunnen wij worden ingezet.

HOE GAAN WIJ TE WERK?

Wanneer u onder bewind komt te staan, gaan wij met u in gesprek. We luisteren naar uw situatie en stellen samen een doel op dat we verwerken in een plan van aanpak. Hierbij streven we naar zoveel mogelijk financiële stabiliteit en zelfredzaamheid. We werken veel samen met een maatschappelijk werkster, waar u terecht kunt voor vragen en advies. Elke vijf jaar wordt door de rechter geëvalueerd of de maatregel nog moet worden toegepast, of eventueel moet worden bijgesteld. Dit moet goed onderbouwd worden in een verslag. Is uw situatie vervolgens zoveel verbeterd, dan bouwen we uw financiële zelfstandigheid steeds een beetje op waarbij u steeds meer zelf gaat doen.  Bent u financieel weer volledig stabiel en onafhankelijk, dan vragen we de kantonrechter deze maatregel weer op te heffen.