Tarieven

Wij hanteren de tarieven zoals deze zijn vastgesteld in de “Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren”.
Een actueel overzicht van de tarieven is hier onder weergegeven.
In veel gevallen bestaat er het recht op vergoeding van (een deel van) de kosten die wij berekenen vanuit de gemeente waar u woont. Wij zullen altijd een aanvraag voor deze vergoeding indienen.

Tarieven bewindvoering, mentorschap en curatele 2020 (bron: Staatscourant)

jaarbeloning 2-p huishouden*
Familiecurator of combinatie bewindvoerder + mentor 1.127,00 1.628,00
Familiebewindvoerder 626,00 751,00
Familiementor 626,00 1.127,00
Combi curator + bewindvoerder 1.252,00
Combi curator + mentor 1.628,00
Bovenstaande tarieven bevatten geen BTW
Professioneel curator of combinatie bewindvoerder + mentor (voor 1 persoon) jaarbeloning maand uur
Standaard beloning (90% van 17+17 uur) 2.076,00 173,00 67,80 excl.BTW
Beloning in een curatele met problematische schulden (90% van 17+22 uur) 2.380,00 198,33 67,80 excl.BTW
Beloning in een curatele 18-23jr. jeugdhulp (90% van 17+22 uur) 2.380,00 198,33 67,80 excl.BTW
Beloning in een curatele met problematische schulden 18-23jr. jeugdhulp 2.686,00 223,83 67,80 excl.BTW
Aanvangswerkzaamheden 977,00 excl. BTW
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden 855,00 excl. BTW
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 339,00 excl. BTW
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) 508,00 excl. BTW
Opmaken eindrekening & -verantwoording 204,00 excl. BTW
Professioneel bewindvoerder jaarbeloning maand uur
Standaard beloning (17 uur) 1.153,00 96,08 67,80 excl.BTW
Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u) 1.492,00 124,33 67,80 excl.BTW
Aanvangswerkzaamheden 543,00 excl. BTW
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden 407,00 excl. BTW
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 339,00 excl. BTW
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) 508,00 excl. BTW
Opmaken eindrekening & -verantwoording 204,00 excl. BTW
Professioneel mentor jaarbeloning** maand uur
Standaard beloning (17 uur) 1.153,00 96,08 67,80 excl.BTW
Beloning in een mentorschap met psychische problemen 18-23 jaar (17u + 5u) 1.492,00 124,33 67,80 excl.BTW
Aanvangswerkzaamheden 543,00 excl. BTW
Verhuizing 339,00 excl. BTW
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) 508,00 excl. BTW
Professioneel curator (2-p huishouden*) jaarbeloning maand uur
Beide standaard curatele 2.998,00 249,83 67,80 excl.BTW
Standaard curatele + schulden curatele 3.168,00 264,00 67,80 excl.BTW
Standaard curatele + curatele 18-23jr. + jeugdhulp 3.270,00 272,50 67,80 excl.BTW
Standaard curatele + schulden curatele 18-23jr. + jeugdhulp 3.439,00 286,58 67,80 excl.BTW
Schulden curatele + schulden curatele 3.337,00 278,08 67,80 excl.BTW
Schulden curatele + standaard curatele 18-23jr. + jeugdhulp 3.439,00 286,58 67,80 excl.BTW
Schulden curatele + schulden curatele 18-23jr. + jeugdhulp 3.608,00 300,67 67,80 excl.BTW
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + curatele 18-23jr. + jeugdhulp 3.541,00 295,08 67,80 excl.BTW
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp 3.710,00 309,17 67,80 excl.BTW
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp 3.880,00 323,33 67,80 excl.BTW
Aanvangswerkzaamheden 1.411,00 excl. BTW
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf bij beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden 1.275,00 excl. BTW
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf bij één van de beiden budgetbeheer heeft
plaatsgevonden
1.343,00 excl. BTW
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 339,00 excl. BTW
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) 508,00 excl. BTW
Opmaken eindrekening & -verantwoording 245,00 excl. BTW
Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden*) jaarbeloning maand uur
Beide standaard (60% van 17+17 uur) 1.384,00 115,33 67,80 excl.BTW
Standaard + schulden (60% van 17+22 uur) 1.587,00 132,25 67,80 excl.BTW
Schulden + schulden (60% van 22+22 uur) 1.790,00 149,17 67,80 excl.BTW
Aanvangswerkzaamheden 651,00 excl. BTW
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beide
bewinden
488,00 excl. BTW
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van
de bewinden
570,00 excl. BTW
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 339,00 excl. BTW
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) 508,00 excl. BTW
Opmaken eindrekening & -verantwoording 245,00 excl. BTW
Professioneel mentor (2-p huishouden*) jaarbeloning maand uur
Beide standaard mentorschap (90% van 17+17 uur) € 2.076,00 € 173,00 € 67,80 excl.BTW
Standaard + psychische problemen 18-23jr. (90% van 17+22 uur) € 2.380,00 € 198,33 € 67,80 excl.BTW
Psychische probl. 18-23jr. + psychische probl. 18-23jr. (90% van 22+22 uur) € 2.686,00 € 223,83 € 67,80 excl.BTW
Aanvangswerkzaamheden € 977,00 excl. BTW
Verhuizing € 339,00 excl. BTW
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) € 508,00 excl. BTW
Combinatie professioneel curator/bewindvoerder (2-p huishouden*) jaarbeloning maand uur
Standaard curatele + standaard bewind 2.306,00 192,17 67,80 excl.BTW
Standaard curatele + schuldenbewind 2.510,00 209,17 67,80 excl.BTW
Schulden curatele + standaard bewind 2.476,00 206,33 67,80 excl.BTW
Schulden curatele + schuldenbewind 2.679,00 223,25 67,80 excl.BTW
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard bewind 2.611,00 217,58 67,80 excl.BTW
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + schulden bewind 2.815,00 234,58 67,80 excl.BTW
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard bewind 2.781,00 231,75 67,80 excl.BTW
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + schulden bewind 2.984,00 248,67 67,80 excl.BTW
Aanvangswerkzaamheden 1.085,00 excl. BTW
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan curatele bij beiden budgetbeheer heeft
plaatsgevonden
936,00 excl. BTW
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan curatele bij één van de beiden budgetbeheer
heeft plaatsgevonden
1.018,00 excl. BTW
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan bewind budgetbeheer heeft plaatsgevonden 1.004,00 excl. BTW
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 339,00 excl. BTW
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) 508,00 excl. BTW
Opmaken eindrekening & verantwoording 245,00 excl. BTW
Combinatie professioneel curator/mentor (2-p huishouden*) jaarbeloning maand uur
Standaard curatele + standaard mentorschap 2.998,00 249,83 67,80 excl.BTW
Standaard curatele + mentorschap psychische problemen 18-23jr. 3.303,00 275,25 67,80 excl.BTW
Schulden curatele + standaard mentorschap 3.303,00 275,25 67,80 excl.BTW
Schulden curatele + mentorschap psychische problemen 18-23jr. 3.608,00 300,67 67,80 excl.BTW
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard mentorschap 3.270,00 272,50 67,80 excl.BTW
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + mentorschap psychische problemen 18-23jr. 3.574,00 297,83 67,80 excl.BTW
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard mentorschap 3.574,00 297,83 67,80 excl.BTW
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + mentorschap psychische problemen 18-23jr. 3.880,00 323,33 67,80 excl.BTW
Aanvangswerkzaamheden 1.411,00 excl. BTW
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan curatele budgetbeheer heeft plaatsgevonden 1.289,00 excl. BTW
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 339,00 excl. BTW
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) 508,00 excl. BTW
Opmaken eindrekening & -verantwoording 204,00 excl. BTW
* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een
economische eenheid vormen.
* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.
* De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder, mentor of curator is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.
** Tarieven dienen te worden afgerond op hele cijfers conform Art. 13 lid 4 regeling Beloning curatoren bewindvoerders en mentoren’
* Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant 2014 Nr. 32149
* Voor meer informatie over de tariefswijziging per 1-1-2020, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant 2019 Nr. 53866

HOE KUNNEN WE U VAN DIENST ZIJN?

CONTACT