Curatele

Curatele is de zwaarste beschermingsmaatregel die de kantonrechter kan uitspreken. De curator neemt beslissingen over financiën maar ook over wonen, werken, dagbesteding en zorg. Iemand kan alleen onder curatele worden gesteld wanneer er sprake is van een geestelijke stoornis of misbruik van drank en/of drugs. De curator kan bijna alle (rechts)handelingen die door de cliënt worden gedaan terugdraaien en daarmee voorkomen dat de cliënt hierdoor verder in de problemen komt.

Centraal Curatele- en bewindregister

Wanneer iemand onder curatele is gesteld dan kunt u dit vinden in het centraal- curatele en bewindregister. Dit register is voor iedereen toegankelijk. Het register is te vinden op de website van rechtspraak.nl.

Als u hier klikt wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar het register.

Wanneer kan Curatele van Kroep Steghuis een goede oplossing zijn?

Wanneer u bijvoorbeeld door een beperking moeite heeft met het doseren van uw maandelijkse budget, kunnen wij u hierin als bewindvoerder begeleiden en ondersteunen. Dit doen wij altijd in overleg met u. Ook wanneer u een koopverslaving heeft en vaak onnodige uitgaven doet, of abonnementen afsluit die u niet nodig heeft kan bewindvoering een oplossing bieden. Maar ook voor ouderen die op latere leeftijd door een eventuele beperking moeite krijgen met het nemen van financiële beslissingen kunnen wij als bewindvoerder optreden. Op verzoek van u of uw naasten kunnen wij ingezet worden als bewindvoerder. De rechter bepaalt dan of deze maatregel van bewindvoering terecht is aangevraagd. Vindt de rechter deze maatregel passend, dan kunnen wij worden ingezet.

HOE GAAN HET ONDER CURATELE STELLEN IN ZIJN WERK?

Wanneer een u zelf, of, een familielid, instelling, arts of begeleider, curatele voor u wil aanvragen dan kunt u contact met ons opnemen voor een intake. Wij plannen dan een intakegesprek met u. Dit kan bij ons op kantoor maar dit kan ook op locatie. In dit gesprek zullen we samen kijken of curatele inderdaad de beste optie is. Indien het uit het gesprek naar voren komt dat curatele wenselijk is dan dient er een aanvraag formulier te worden ingevuld. Dit formulier kunt u hier vinden.

Wij geven vervolgens een bereidverklaring aan u af. Het aanvraagformulier kantonrechter.